Zweerus-Weber, Hedwig / Ovaal, 1971 / 1989

Assendorp, Luttenbergstraat/Wethouder Alferinkweg (provinciehuis, achterplateau)

In de abstracte werken van Hedwig Zweerus-Weber (Groningen 04-08-1922-Oosterbeek 1987) spelen ruimte en licht een belangrijke rol. Door de openingen, de binnenruimtes en het daar doorheen vallende licht, worden de beelden op een haast natuurlijke wijze deel van de omgeving.

Haar werken zijn voortgekomen uit een bijna organisch te noemen groeiproces: er zijn geen plannen of schetsen aan voorafgegaan. Hedwig Zweeres liet zich al werkend leiden door een geleidelijk en intuïtief ontstaan van de vorm.

Bruikleen

Na het overlijden van de beeldhouwster heeft echtgenoot Hendrik Zweerus – eveneens beeldhouwer van professie – een viertal beelden van zijn vrouw Hedwig in langdurig bruikleen geschonken aan de provincie Overijssel.